"De Marimba"

Het bestuur van de oudervereniging heet u welkom op de website van de oudervereniging “De Marimba”.

De oudervereniging stelt zich ten doel de basisschooltijd van de leerlingen te verrijken. Dit houdt in dat de ouderverening evenementen organiseert die buiten de reguliere educatie vallen, maar die wel bijdragen aan de beleving en herinnering van de leerlingen. U moet hierbij denken aan zaken als het schoolreisje, educatieve uitstapjes, kerstfeest, Sinterklaas, carnaval, etc.

Op deze website stellen alle actieve leden van de oudervereniging zich voor in de “WieIsWie”. Kunt u documenten vinden in het menu documenten, denk hierbij aan zaken als: jaarverslagen, de brief voor de ouderbijdrage, de statuten van de oudervereniging, etc.

Mocht u op en/of aanmerkingen hebben, dan horen wij dat graag.

 

Met vriendelijke groet,

 

Rindert Slee

webmaster/penningmeester