"De Marimba"

WieIsWie

Priscilla Vermeulen- Kelderman

Ik ben Priscilla Vermeulen- Kelderman, moeder van een zoon en dochter.
Darren ( 2005) gaat na de grote vakantie HAVO/VWO volgen en Lizzie ( 2011) zit sinds oktober 2015 op de Marimba.
Sinds 2004 ben ik gestopt met werken als commercieel binnendienst medewerker op een makelaarskantoor en ben ik fulltime huismoeder.
Ik heb me aangemeld bij de oudercommissie om meer betrokken te kunnen zijn. Ik hoop als lid van de oudercommissie een positieve bijdrage te kunnen leveren.

Marianne de Boer, voorzitter

Ik ben Marianne de Boer. Ik ben
getrouwd met Martin. Samen
hebben we 4 kinderen,
Max (2001), Timo (2004)
Noa (2005) en Sam (2007)
Ik werk 3 dagen in groep 1/2a.
Sinds een aantal jaren zit ik de oudervereniging van De Marimba. De oudervereniging van De Marimba is een enthousiaste club ouders waarmee het super fijn is om activiteiten mee te organiseren.
De eerste jaren was ik de secretaris. Dit jaar voor het eerst als voorzitter. De reden dat ik in de oudervereniging zit is dat ik het belangrijk vind dat op school naast het ‘gewone’ leren ook tijd is voor de leuke dingen zoals de bekende feesten als Sint en Kerst, de schoolreisjes en de avondvierdaagse. Kinderen zie je genieten van deze activiteiten en daar doe je het voor.

Gitte de Ruijter

Mijn naam is Gitte de Ruijter en ben moeder van drie kinderen. Ik heb nog één kind op de Marimba en dat is Nelly. Mijn andere kinderen zitten inmiddels op het voortgezet onderwijs. Ik ben lid van de oudervereniging omdat ik me graag wil in zetten op school. Bovendien vind ik het leuk om voor de kinderen activiteiten te ondersteunen die buiten het normale lesprogramma vallen. Bij deze probeer ik mijn steentje bij te dragen aan een leuke, fijne en plezierige schooltijd voor alle kinderen van de Marimba!

Carola Baker

Ik ben Carola Baker en moeder van Demian (6B) en Megan (3A).
Inmiddels zit ik al zo’n 4 jaar in de oudervereniging. Met veel plezier.
Het is ontzettend leuk om samen alle activiteiten voor de kinderen organiseren. En als je de kids dan ook echt ziet genieten dan is je missie geslaagd.

Dyanne Visser-Kelderman

Mijn naam is Dyanne Visser-Kelderman. Ik ben de moeder van Loïs (2010) en Bradley (2012).
Ik ben werkzaam als teamleider verpleging op de afdeling Verloskunde en Gynaecologie van VUmc. Als teamleider vind ik het belangrijk om in gezamenlijkheid te werken naar een bepaald doel en hierin een ieder zijn kwaliteiten te benutten. Sinds 2014 ben ik lid van de oudervereniging. Ieder kind moet terug kunnen kijken op een mooie schooltijd. Ik ben blij dat ik een bijdrage mag leveren aan het creëren van mooie momenten tijdens deze schooltijd. Net als bij mijn dagelijkse werk staat het ‘samenwerken’ ook hier centraal. Dus heb je ideeën, op- of aanmerkingen. Geef het ons door, dan nemen we dit mee naar de vergaderingen.

Liane Rozenberg

Mijn naam is Liane Rozenberg, moeder van Ella, Lisa en Mara. Met veel plezier draai ik al een paar jaar mee in de oudervereniging van De Marimba. Samen met de leerkrachten en alle hulpouders zorgen we er voor dat kinderen een leuke schooltijd hebben. Het organiseren van activiteiten kost tijd, maar gelukkig draagt iedereen zijn steentje bij en lukt het altijd weer om alles geregeld te krijgen. Het is fijn dat de leerkrachten en veel ouders zo betrokken zijn, hierdoor is het mogelijk om ook steeds weer wat nieuws te bedenken en te regelen. Dus heeft u een idee of suggestie, geef het door of neem ook deel aan de oudervereniging.

Kirsten Veuger

Hiermee stel ik mij graag aan jullie voor. Mijn naam is Kirsten Veuger en ben samen met Michael Ryan de trotse ouders van Vince (2006), Gillian (2009) en Liv (2015). Sinds 2014 ben ik lid van de oudervereniging van De Marimba. Mijn motivatie om lid te zijn van de oudervereniging is dat ik vind dat je hierdoor meer betrokken raakt bij het reilen en zeilen van een basisschool. Daarbij vind ik het belangrijk dat kinderen, naast de standaard educatie die door de leerkrachten worden verzorgd, ook plezier moeten hebben op school. Zodat zij door de schoolreisjes, carnaval, Kerstvieringen, avondvierdaagsen enz, later terug kunnen kijken op een geweldige basisschooltijd.

De activiteiten van de oudercommissie, doe ik naast mijn werk als HR-medewerker. Verder probeer ik in mijn vrije tijd hard te lopen maar meestal ben ik 3 kinderen al druk genoeg met het heen en weer brengen naar school en clubjes.

Paula Slee, Secretaris

Mijn naam is Paula Slee, moeder van Christiaan (2001), Annika (2004) en Daniël (2006). Van 2008 tot 2016 was mijn man Rindert Slee penningmeester van de oudervereniging. Een taak waarbij ik hem vaak bijstond. Vanwege mijn werk in de financiële sector heb ik het altijd leuk gevonden om mij hiermee bezig te houden. Naast diverse hulp in de groepen bij mijn kinderen, heb ik mij de afgelopen jaren binnen de oudervereniging ook bezig gehouden met het organiseren van diverse activiteiten voor de kinderen. Naast het schoolwerk zijn deze heel belangrijk voor hen om met veel plezier hun schooltijd door te komen.
Vanaf dit schooljaar 2016 ben ik secretaris van de oudervereniging en ik hoop deze taak ook volgend jaar, tijdens het laatste jaar van mijn jongste zoon op De Marimba, te vervullen.